Za početak, u nekom od 3d softvera kreirajte svoj model koji će da posluži kao avatar u Marvelous-u. Ne treba preterivati sa brojem poligona da bi se simulacija odvijala brže, ali ne treba imati ni preterano malo segmenata na objektu jer onda prijanjanje tkanine za avatar neći biti idealno. Model je nacrtan u 3ds Max-u i exportovan u obj formatu. Treba napomenuti da je bitno poklopiti jedinice  prilikom eksporta i importa objekta. Evo mog avatara u Marvelous-u.

U 2d prozoru kreirajte pravougaonik dimezija malo većeg nego li krajnji rezultat jastuka, jer treba imati na umu da će posle simulacije imati manju veličinu. Pravougaoniku dodajte Fabric/Preset/ Cotton kao na slici. Time će sama površina pravougaonika u simulaciji da se ponaša kao pamuk.

Uvek možete i kasnije da se vratite na parametre i podesite onako kako vama odgovara. Bitno je probati i experimentisati dok ne dobijete željeni rezultat. Iskopirajte još jednom isti taj pravougaonik. Sada je potrebno označiti mesto gde će biti šavovi (seams), za šta koristimo alatku Segment Sawing. Bitno je odabirati ivice koje će da se poklope prilikom šivenja. Na slici se po bojama vidi koja ivica ide sa kojom.

Kreirajte novi pravougaonik koji će biti nešto manji od ova dva. Promenite parametre, kao na slici, i kopirajte još jednom. Ova dva nova pravougaonika biće pozicionirana unitar ova dva veća, a služiće za to da jastuk dobije debljinu, zbog čega su i promenjeni parametri Stretch i Bending.

Povežite šavove ova dva nova pravougaonika na isti način kao i prethodna dva, opcijom Segment Sawing.

U 3d prozoru aktivirajte opciju Sync, kako bismo videli pravougaonike u 3d, i pozicionirajte ih pre simulacije, kao na slici - manji pravougaonici unutar većih pravougaonika. Da biste lakše kontrolisali objekat u 3d, idite na Environment/Gizmo/ pa aktivirajte Local Coordinte Gizmo. Objekat koji je selektovan desnim tasterom miša možete flipovati po horizontali ili vertikali dok se šavovi ne podese kako treba.

Da biste dobili bolji rezultat, možete povećati podelu površina na Particle Distance.

Kliknite na Simulate dugme. Dok je dugme aktivirano, možete pomerati taške na jastuku, a samim tim i podesiti položaj jastuka kako hoćete.

Ako želite da se šavovi vide, onda povećavajte Fold Angle parametar pošto selektujete sve šavove (seams).

Kad podesite jastuk kako ste hteli, ostaje da se objekat eksportuje i u importuje u vaš 3d program.