Za dobijanje realnog renderinga u CG, jedan od bitnih faktora je razumevanje svetla i izvora svetlosti, pa shodno tome evo kraćeg objašnjenja.

Temperatura boje svetlosti se meri u Kelvinima od kad je Tompson Kelvin otkrio da ugljenik emituje različitu boju u zavisnosti od njegove temperature. Čovekovo oko vidi crvenu, zelenu i plavu boju (R:G:B), sve ostale boje su nastale mešanjem ove tri boje. Evo nekih primera kad je korišćeno belo, crveno, plavo i zeleno svetlo na objektima sa osnovnim bojama (crvena, zelena, plava (RGB)) i njenim gradijentima.

Scena sa tri osnovne boje (rgb) i njenim kombinacijama-Bela svetlost (r=255;g=255;b=255)

Scena sa tri osnovne boje (rgb) i njenim kombinacijama-Bela svetlost (r=255;g=255;b=255)

Scena sa tri osnovne boje (rgb) i njenim kombinacijama-Plava svetlost (r=0;g=0;b=255)

Scena sa tri osnovne boje (rgb) i njenim kombinacijama-Zelena svetlost (r=0;g=255;b=0)

Jasno je da pri svetlosti crvene boje objekti koji su u spektru zelene i plave boje ne odbijaju svetlost, pa se vide kao crni objekti. U slučaju plave svetlosti, objekti koji su u spektru crvene i zelene boje ne odbijaju svetlost, pa su crne boje. Pri zelenoj svetlosti vidimo najveći deo spektra boja.

Svaki izvor svetlosti ima svoju temperaturu boje (Kelvin). Boja svetlosti je sopstvena boja svetlosti sijalice. Tako sve sijalice sa temperaturom boje iznad 5300K spadaju u grupu belih dnevnih svetala, pa tako, na primer, fluroscentne sijalice pripadaju grupi neutralno belih izvora svetlosti. Temperature boje živine sijalice visokog pritiska su od 3300K do 5300K itd. Evo tabele nekih temperature boja bitnih za korišćenje svetla u CG (Computer Graphics).

 0 °C iznosi 273,15 kelvina

Primer svetla sa 1900K

Svetlosni fluks

lumen (simbol: lm) je SI izvedena jedinica svetlosnog fluksa. To je količina svetlosti koja pada na jediničnu sfernu površinu sa jedinične udaljenosti od izvora od jedne kandele. U steradijanima ovo je ekvivalentno količini svetlosti koja pada na jedinični ugao od izvora svetlosti od jedne kandele. Alternativno, jedan lumen je ukupna svetlost proizvedena od strane izotropnog svetlosnog izvora (od 1/4π kandele). Svetlosna sijalica od 100 vati će odati oko 1400 lumena.

Svetlosni fluks je, prostije rečeno, svetlosna snaga, tj. deo energije koju svetlost zrači u jedinici vremena.

Svetlost je elektromagnetno zračenje.

Foton je kvant elektromagnetnog zračenja.

Kvant je nedeljiva tj. najmanja količina energije koja se javlja u elementarnim procesima.