Krenućemo sa iscrtavanjem plejna u Front pogledu. Dimenzije neka budu otprilike 10cm x 0,5cm sa 6 segmenta po visini i 1 po širini plejna. Kad je to gotovo konvertujte u editable poly, a to je moguće uraditi na nekoliko načina. Jedan od njih je da iz  Quad Manu-ja (desni taster miša) odaberete opciju Convert to   Editable Poly.

Dok je seletovan plejn primetićete da se u Modify panelu naziv iz Plane promenio u Editable Poly. Sada smo u mogućnosti da menjamo i modifikujemo objekat. U Editable Poly-ju, pod delom Section, selektujte prvu ikonu tj. vertekse. Selektujte gornja dva verteksa i pod Edit Vertices kliknite na Weld settings i povećavajte vrednost dok se ova dva verteksa ne spoje u jedan a nakon toga kliknite na ok. 

Selektujte naredna dva verteksa i skalirajte u X-osi dok ne dobijete zeljeni rezultat, kao na slici. Ponovite to za ostale vertekse. 

Pre nego što nastavimo sa modifikovanjem plejna u drugoj osi, dodelićemo materijal. Tekstura trave može biti slika ili gradijent. Mapa može biti prosta, složena i proceduralna u zavisnosti koliko detalja je potrebno vašem modelu, a kasnije i renderu. Evo fotografije koju sam ja koristio za ovaj primer.

Neke teksture  možete naći na sajtu www.cgtextures.com . Ovu tekstruru sam stavio u Diffuse slotu VrayMtl materijala tako što sam pre toga Standard materijal promenio u VrayMtl i sa harda prevukao sliku u slot Diffuse.

Možete da podesite Reflection vašeg materijala ako želite isprobavati, ali za ovaj primer ja to neću koristiti. Dok je seletovan plejn kliknite na dugme Show Map in Viewport i dugme Assign Material to Selection, da biste dodelili materijal i ujedno videli materijal u viewport-u.

Ako želite da vaš materijal ima adekvatnu providnost tj.Translucency onda kliknite na VrayMtl i dodajte još jedan lejer materijala, u ovom slučaju Vray2SidedMtl i kliknite na ok. Posle toga pitaće vas da li želite da sačuvate predhodni materijal kao pod-materijal. U ovom slučaju ćemo odabrati opciju Keep old material as sub-material i pritisnuti ok. 

Primetićete u vašem viewportu da je sad materijal siv,a to je zato jer je automacki isključio opciju koju smo pre toga uključili a to je Show Map in Viewport. Udjite u vaš sub-materijal tako što ćete kliknuti na Front i čekirajte tu opciju ponovo. Vratite se na Go to Parent dugme na početni materijal.

Naredno treba uraditi je kopiranje ovog plejna u nekoliko varijanti i korišćenje modifera da promenimo izgled kako bismo imali nekoliko različitih uzoraka trave. Kopiramo tako sto držimo Shift na tastaturi i dok je uključen Move pomerimo u smeru X-ose. Zatim u opciji Clone koristimo opciju Copy i za ovaj slučaj odabraću 3 kopije, a vi možete da ih imate onoliko koliko mislite da je potrebno da bi se dobila što veća raznoliost trave.

Sada jedan po jedan plejn treba da dobije modifer. Selektujte prvi plejn i u Modify iz Modefer List-e odaberite FFD 3x3x3.

Iz Left pogleda (klik na L na tastaturi) kad razgranamo modifer FFD 3x3x3 selektovaćemo Control Points. Pa dok je uključena opcija Move seletujemo gornje tačke i pomerimo ih  u X i Y osi dok ne dobijemo željeni rezultat. 

Modifer FFD 3x3x3 dodeliti na isti način i ostalim plejnovima ali treba imati na umu da sada pomeranje tačke treba uraditi na drugi način da bi smo izbegli ponavljanje oblika. Trebalo bi  da dobijete nesto slicno ovome na slici.

Za umnožavanje elemenata po nekoj povšini ili liniji možete koristiti razne pluginove tipa MultiScatter ili Vrayscatter ili možete umesto plaginova koristiti Particle System. Ja ću za ovaj primer koristiti skriptu Advanced Painter koju možete skinuti sa sajta http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/advanced-painter.  Sada je potrebno kreirati površinu po kojoj će se kreirati manji uzorak tave koji kasnije možete koristiti I na veće površine koristeći iste navedene pluginove, Particle  ili skriptu. Sada kreirajte cilindar radiusa oko 20 cm i visine -2cm. Visina  nije bitna zato sto nam je potrebna samo gornja površina. Konvertujte u Editable Poly, pod opcijom Select selektujte Polygon I selektujte sve poligone osim gornjeg I obrišite ih na Delete.

Da bi opcija Scatterer radila kako valja jako je bitan položaj pivota svakog objekta. Selektujte prvi plejn i u Command Panel-u Hierarchy selektujte Affect Pivot Only I dajte vrednost za Z osu 0,0cm. Da bi se pivot postavio na nultom položaju, deaktivirajte Affect Pivot Only. To ponovite za ostale uzorke trave.

Aktivirajte Advaced Painter skriptu, a uputstvo instalacije I pokretanja skripte imate na sajtu gde ste I skinuli skriptu. Kada ste to uradili izaberite  Randomizer I podesite Max Orientation na 5, 5, 360.

Ostavite prozor Advanced Painter otvoren I selektujte sve uzorke trave. Pošto smo već sve pivote ispravili ostaje jos da se resetuje xForm da bi smo bili sigurni da će orijentacija trave biti adekvatna. U Command Panel-u pod Utilities odaberite Reser Xform I onda Reset Selected. Deaktivirajte opciju.

Dok su  još uvek uzorci selektovani u Advanced Painter-u na Add Sel dodajte ih. Ostaje još da se poklope kordinate Advanced Painter-a I uzoraka. Da bi se to desilo čekirajte Z-osu pod opcijom Align Up – Direction.

Naredno što treba uraditi  je da ove učitane uzorke rasporedimo na našem cilindru. Selektujte cilindar, aktivirajte dugme Paint u Advaced Painter-u  i počnite da “bojite”. Bojite dok ne dobijete sličan rezultat kao na slici.

Uzorke trave koji se nalaze na cilindru potrebno je spojiti u jedan Editable Poly  i na kraju njega koristiti na većim površinama ali sada koristeći opciju Scatterer a ne Randomizer. Ostala podešavanja su ista kao u predhodnom objašnjenju. Evo konačnog rezultata.