U Material Editor-u umesto standardnog materijala biramo VrayBlendMtl, kad izadje dialog boks Replace Material kliknite na ok.

VrayBlendMtl je materijal koji nam dozvoljava da miksujemo vise mapa po nekoj trećoj crno beloj mapi. Base materijal kao što i sama reč kaže je osnovni materijal za moj primer ja cu koristiti beton. Kliknimo na Base material slot i standard promenimo u VrayMtl. Za ovaj primer koristiću samo Diffuse slot za jpg mapu naravno ako želite možete dodati i Refraction  takodje i Bump mapu. Na ikonicu Go to Parent  vraćamo se na početni materijal VrayBlendMtl.

Evo kako izgleda mapa

Sada cemo u Coat material 1 prekopirati naš Base material i na Clon opciju izabrati Copy.

U Coat material-u potrebno je promeniti kontrast i boju materijala jer će ovaj materijal predstavljati prljavštinu na zidu. To možemo izvesti na više načina za ovaj primer pokazaću jedan od njih. U Diffuse slotu kliknuću na mapu da bih mogao da vidim detaljne parametere fotografije.

Pa u Output-u promeniti vrednosti  Output Amount na: 0.5. I RGB Level na: 0.5. ove vrednosti nisu fiksne već je potrebno istraživati koja je vrednost najbolja. Primetićete da je materijal znatno tamniji. Možete se igrati i sa grafičkim prikazom ako aktivirate Enable Color Map.

Vratimo se na dugme Go to Parent na sami početak mape. U Blend amount slot 1 stavićemo crno-belu mapu i to tako da bela boja bude Coat mapa materijala , a crna boja Base material. Evo kako izgleda mapa.

Jasno je da se ta mapa koristi kao maska. Ostaje još da dodelite materijal objektu i ne zaboravite da objektu kome dodeljujete materijal dodate UVW Map modifer  ako su teksture mapa različite možete koristiti više UVW Map-a sa različitim Map Cannel  ID-jem, ali je tu jako bitno naglasiti da i sama textura mora imati isti ID kao i njena UVW Map-a. Recimo da Blend mapa ima Map Channel ID 2 onda ce i njena UVW Map-a morati u svom Map Channel ID-ju imati vrednost 2.

Umesto JPG mape u Blend slotiu mozete koristiti i neku od proceduralnih mapa recimo VrayDirt Gradient Ramp i sl. crno - bele mape. Evo rendera bez VrayBlendMtl i sa njim.