Source: Flickr.com Autor: Biz Hertzberg

Ovaj primer pokazaću na običnom Teapot-u ali ću ga kopirati i obrisati sve nepoželjne poligone ostaviću one poligone gde treba da se javi sneg. 

Sledeće je kreirati Parray . U Command  panel-u  pod Create, Geometry Standard Primitives menjamo u Particle System i biramo Parray, kreiramo ikonu bilo gde na našem crtezu i veličina ikone nije bitna.

Pod 1- Basic Parameters  na Pick Object biramo nas mesh koji je pripremljen za sneg . 2- U Particle Generation sa 10 povećajmo na 1000 ovo je broj čestica koji će da se javi na površini  objekta. 3- Speed na 0 da bi se svak čestica zalepila na našu površinu.  4- Emite Start -30 i Life 31 da bi se na našem 0 frejmu odmah pojavio ceo broj čestica. 5- Particle Type MetaParticles. 

Sada ostaje još da se ti partikli pretvore u mesh . Za to postoje više načina. Možete koristiti iz Compaund Objects-a BlobMesh ili Mesher ili Plagin Pwrapper.

Na kraju ostaje još da pozicionirate vaš mesh tj. sneg. Evo mog konačnog rezultata.