Za početak, kreiraću tepih iz običnog plain-a na koji ću dodeliti VrayFur.

Dok je plain selektovan, na Create menjamo Standard Primitives u Vray. Biramo opciju VrayFur. Automatski je dodeljen Fur na Plain.

Evo šta ove opcije znače:

Length - Visina vlakna

Thickness - Debljina vlakna

Gravity -  Uticaj gravitacije na vlakno

Bend -   Savijanje vlakna

Taper -  Vrednost 0 označava da je vlakno celom svojom visinom iste debljine, dok              vrednost 1 znači da se vlakno od korena ka vrhu sužava od vrednosti koja je             ukucana u Tickness do vrednosti od 0cm u visini.

U narednom delu (Geometric detail) nalaze se podešavanja vezana za samu geometriju vlakna. Pa bi Knots označavao iz koliko će se delova sastojati vlakno po visini. Što bi značilo - što više detalja, imaće bolji prelaz tj. blaži prelaz prilikom savijanja vlakna.

Variation- označava varijaciju navedenih opcija. Vrednost 0 znači da varijacije nema, dok vrednost 1 označava da je varijacija maksimalna.

Distribution - daje mogućnost da se bira kako će se vlakna rasporediti po površini. Pa imamo mogućnosti da se rasporede po fejsu, površini i po referentnom frejmu. Za ovaj primer tepiha koji u ovom slučaju ja želim, najbolja opcija je po površini. Ako bih kojim slučajem selektovao po fejsu, a na mom modelu tepiha fejsovi nisu jednake veličine, tepih bi imao negde gušće rasporedjene dlake, a negde redje. To je ono što ne želim da se javi na tepihu. 

U delu Placment imamo mogućnost da izaberemo opciju da se vlakna nalaze na celom objektu, na selektovanom fejsu ili na odredjenom materijal ID-u.

Dolazimo do najinteresantnijeg dela vezanog za VrayFur. 
Maps - u ovom delu koristeći mape možemo napraviti varijacije kakve god želimo. Predhodni parametri su davali neke rezultate ali sad možemo u zavisnosti od mapa uraditi preciznije podešavanje vlakana.

Primetićete da su odredjene mape namenjene za RGB (red, green i blue) dok su neke pod opcijom mono (monochrome) ili jednobojne mape. 

Prva mapa je Bend direction. Ona je RGB mapa i najbitnije je razumeti suštinu kako je koristiti. Koristeći boje pomeraćemo pravac vlakna, pa bi pomeranje vlakna na gore ili sever bilo crvena boja, a pomeranje mape na dole ili južni smer bilo zelena boja. Evo jednog točka koji označava kako koja boja utiče na smer vlakna.

Za Initial direction važi isto što se tiče uticaja boja, ali ovde sad označava u kom smeru će se kretati koren vlakna tj. kakav je početni smer vlakna.

Ostali parametri su već poznati, a jedino je potrebno reći da bela boja označava, recimo, kod mape Density, da je gustina maksimalna u zavisnosti od vrednosti podešene u Distibution odeljku. Dok crna boja označava da je gustina minimalna tj. tu vlakna neće ni biti.

Ako imate na samom tepihu neki namestaj postoji opasnost od probijanje tepiha. Jedno od resenja je da se koristi da se VrayDistanceTex mapa stavi u Lenght i Density map slotove.

Evo rendera kada je korišćena samo VrayDistanceTex mapa.

I nekoliko primera kada je Bend Direction mapa korišćena.

Hvala na čitanju.