Pa da krenemo sa osnovnim obajšnjenjima samog interfejsa programa. Program je uglavnom podeljen na 3 celine i padajuće menije. Prva celina je namenjena za rad u 3d prostoru, druga za 2d i treća za aranžiranje, selektovanje i podešavanje objekta na sceni.

U 3ds Maxu sam kreirao jedan dušek koji ce mi koristiti kao statički element na kome će se nalaziti prekrivač i jastuk. Exportovan je u obj formatu.

Sada u MD-u ( Marvelous Designer) kreiramo novi rad i importujemo naš obj mech kao avatar. Bitno je poštovati jedinice (uvešćete obj file u onim jedinicama u kojim je bio kreiran u max-u ili nekom drugom 3d softveru).

Da biste imali lakšu navigaciju u programu možete u setting/preference podesiti komande po volji ili izabrati jedan od ponudjenih (max,maya..)

Za dalji rad bitno je napomenuti da se sve kreira u levom prozoru tj. u 2d-u. Korišćenjem “rectangle” opcije kreiraću jedan pravougaonik koji će služiti kao prekrivač. Ako pri kreiranju pravougaonika držimo CTRL na tastaturi, pojaviće se dialog box u kome možemo preciznije uneti veličinu pravougaonika.

Da bismo videli naš pravougaonik u 3d prozoru porebno je kliknuti na sync dugme.

Da bismo ga lakše pomerali, na pravougaoniku je potrebno podesiti njegov gizmo na: environment/gizmo/local coordinate.

Postavite pravougaonik da bude iznad dušeka. Kliknite  na simulate. Ako želite da povećate rezoluciju simulacije dok je pravougaonik još selektovan, smanjite vrednost “Particle Distance” recimo na 8. Simulaciju možete da resetujete na “Rearrange All Patterns” dugme. Pokrenite opet simulaciju. Primetićete da je potrebno više vremena za njeno izvršavanje. To je zato što ste povećali broj poligona na samom pravougaoniku.

Kada se čekira opcija “Elastic” , uz menjanje parametra može se dobiti efekat kao da postoji lastiš na rubovima tkanine. U 3d prozoru na levom kliku miša dok još uvek traje simulacija može da se pomera deo tkanine. 

Da biste prekrivač uvezli u Max ili neki drugi 3d program potrebno je exportovati u obj.  i kasnije importovati u 3d program.

Ovo je sami početak ovog programa . U njemu postoje mnogi elementi koje tek treba savladati, ali od negde se mora krenuti.